Sterring Committee

Steering committee:

Gunnar Birkeland (Unitech Offshore)
Frank Emil Moen (Energy Innovation)
Jon Arne Silgjerd (Automasjon&Data)
Anders Lunde (Head Energy)
Birger Haraldseid (Greater Stavanger)
Arne Eik (Equinor)
Ivar Slengesol (Eksportkreditt)
Simon Næsse (Marin Energi Testsenter/Rogaland Fylkeskommune)
Magne Bjelland (Kværner)
Einar Tollaksvik (Saga Subsea)
Bjørn Hjertaker (Universitetet i Stavanger)