Kick-off for EU-nettverket Ocean of Opportunities

October72021

Grand Selskapslokaler Bergen

Nedre Ole Bulls plass 1
Bergen, Norway

10:00 — 14:00

Our goal is to increase profits by cooperating on innovation
and market opportunities in offshore wind.

About us

Our goal is to increase profits by cooperating on innovation and market opportunities in offshore wind.

Vellykket Havvindkonferanse!

Tirsdag 20. oktober arrangerte vi den årlige Havvindkonferansen i Oslo i samarbeid med Norges Rederiforbund, Greater Stavanger, Eksportkreditt og Norsk Industri. De som deltok får også tilgang til videostream av konferansen (oversendes på e-post). Vi takker alle...

Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel

SUMMARY: Policy instruments to realise floating offshore wind in Norway På oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster, Eksportkreditt, Norsk Industri, Stavanger Kommune og Norges Rederiforbund har Menon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som...

Havvind – Påvirkning marint liv

14. oktober 2020 arrangerte vi webinaret Havvind - Påvirkning marint liv, med Bergen Offshore Wind Centre som medarrangør. Her følger lenke til presentasjonene: KLIKK PÅ TITTEL FOR PDF AV PRESENTASJONENE: Velkommen og kort introduksjon / bakteppe. Frank Emil...

NOWC Members map