Webinar: Environmental Design and Operation

October292021


,

09:00 — 10:30

Our goal is to increase profits by cooperating on innovation
and market opportunities in offshore wind.

About us

Our goal is to increase profits by cooperating on innovation and market opportunities in offshore wind.

ONS Foundation as member number 200 in the Cluster!

Norwegian Offshore Wind Cluster is growing - and growing! In November 2020 ONS Foundation became member company number 200 in the Cluster! And now - in the very beginning of December 2020 we are already 214 member companies! As become member 200 we challenged Ingvild...

Vellykket Havvindkonferanse!

Tirsdag 20. oktober arrangerte vi den årlige Havvindkonferansen i Oslo i samarbeid med Norges Rederiforbund, Greater Stavanger, Eksportkreditt og Norsk Industri. De som deltok får også tilgang til videostream av konferansen (oversendes på e-post). Vi takker alle...

Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel

SUMMARY: Policy instruments to realise floating offshore wind in Norway På oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster, Eksportkreditt, Norsk Industri, Stavanger Kommune og Norges Rederiforbund har Menon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som...

NOWC Members map