Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Dialogmøte: Fiskeri og offshore vind

October 10, 2019 @ 10:00 - 14:00

Free
Hywind I

I starten av juli sende regjeringa ut eit forslag på høyring som opnar for offshore vind-installasjonar i norske farvatn. Høyringsforslaget føreslår å opne Utsira Nord-feltet og Sandskallen-Sørøya Nord for offshore vind, og regjeringa ber om innspel til feltet Sørleg Nordsjø II. Alle er viktige fiskefelt for fiskerinæringa, difor samlar Norwegian Offshore Wind-klynga leverandørindustrien, fiskerinæringa og andre sentrale aktørar til ei samling 10. oktober i Haugesund. Målet er å starte ein dialog om korleis ein best mogleg kan legge til rette for dei ulike næringane på områda som eventuelt vert opna for offshore vind, bli betre kjende og knyte tettare kontakt mellom miljøa.

Sentrale aktørar frå leverandørindustrien og fiskerinæringa vil halde innlegg, samt politikarar og relevante offentlege organ.

Program – This conference is held in Norwegian

09.30 – 10.00:Kaffi, registrering og drøs
10.00 – 10.05:Velkommen v/Norwegian Offshore Wind Cluster dagleg leiar Arvid Nesse
10.05 – 10.20:


Kvifor ønskjer me ei offshore wind-utbygging i Noreg? 
v/Energi og miljøkomiteen stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland

10.20 – 10.40Kvifor Utsira Nord, Sørleg Nordsjø II og Sandskallen-Sørøya Nord? Om konsekvensutgreiinga.
v/NVE senioringeniør Christina Kvamme
10.40 – 11.00

Sjøtrafikk og havvind – seglar skipa rundt møllene, eller mellom dei?v/Kystverket senioringeniør Anne Britt Ottøy

11.00 – 11.10:Beinstrekk
11.10 – 11.30:

Flytande og botnfast offshore wind – enkelt forklart
v/Equinor prosjektleiar Anne Marit Hansen

11.30 – 11.50:Korleis føregår fiskeri på Utsira Nord, Sørleg Nordsjø II og Sandskallen-Sørøya?v/Fiskarlaget fiskebåteier og fiskar Bjarte Arve Nordtun
11.50 – 12.00:


Kva forsking, og resultat, har me om påverknaden av (flytande) offshore wind i havet? Kva konsesjonar finnes i områda, og kva reglar og reguleringar må takast hensyn til? 
v/Fiskeridirektoratet regiondirektør region sør Siri Meling og seniorrådgjevar Kari Grundvig

12.00 – 12.45:

Lunsj

12.45 – 13.45:Plenumsdiskusjon og vegen vidare
13.45 – 14.00:

Oppsummering og avslutning v/Norwegian Offshore Wind Cluster dagleg leiar Arvid Nesse

 

PÅMELDING

Details

Date:
October 10, 2019
Time:
10:00 - 14:00
Cost:
Free

Organizer

Norwegian Offshore Wind Cluster
Phone:
+47 91591714
Email:
fem@energyinnovation.no
Website:
http://offshore-wind.no

Venue

Nordsjø Kontorpark
Kvaløygata
Haugesund,5537Norway
+ Google Map