Temamøte – Offshore vind i Frankrike

Frankrike blir et viktig marked for flytende offshore vind. Frankrike planlegger å bygge ut 1GW havvind hvert år fremover, og har en ambisjon om 5,2 GW installert kapasitet innen 2029. Landet har også, som det eneste i Europa, en lovfested målsetting om flytende havvind, hvor det skal lyses ut fire nye konsesjoner de kommende årene. Selskaper som EDF, Engie og Total satser på offshore vind, og søker aktivt etter internasjonale partnere og underleverandører.

Oppdatert 22/1-2020: Frankrike har nettopp økt ambisjonsnivået til opptil 6,2 GW installert effekt innen 2028, og areal for anbudskonkurranser til 8,75 GW innen 2028.

Vi møter Eli Wærum Rognerud fra Innovasjon Norges kontor i Paris som gir oss en oppdatering av hva som skjer innen offshore vind i Frankrike. I tillegg får vi litt bakgrunn om fransk forretningskultur.

PÅMELDING

Picture: Floatgen France (wikimedia commons)

Recent events

Cluster Meeting

Cluster Meeting

Welcome to Cluster Meeting This Cluster meeting will have a special focus on establishing supply chains for Utsira Nord and Sørlige Nordsjø. Developers will attend, and there will be an opportunity for B2B meetings. Program: Tuesday 8th February 10:00 Welcome - News...

read more