Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd. Storskalaprosjekt
blir nå etablert i en rekke land og regioner; i Europa, Asia og Nord-Amerika.
Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig
leverandørindustri, kan 2019 bli starten på et nytt industrieventyr for Norge.

16. september 2019
Eksportkreditt sine lokaler i Oslo, Cort Adelers gate 30.
På konferansen vil vi belyse hva som skal til for å få etablert et norsk
hjemmemarked og en norsk industri for flytende havvind.

En framtidsvisjon for norsk industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Strategic benefits of an early market entry

CEO Giles Dickson in WindEurope

Det danske vindeventyr

Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge

Norske eksportmuligheter

Direktør for forretningsutvikling Ivar Slengesol i Eksportkreditt

Kværner – TBA

Aker Solutions – TBA

Equinor – TBA

Meld deg på nå!

 

Konferansen holdes i Eksportkreditt sine lokaler i Oslo, Cort Adelers gate 30.

 

Norwegian Offshore Wind Cluster

ARVID NESSE
klyngeleder
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse [at] offshore-wind.no

FRANK EMIL MOEN
klyngeledelse – kommunikasjon
mob. +47 915 917 14
fem [at] energyinnovation.no

Sign up for our newsletter and other information from Norwegian Offshore Wind Cluster

See previous newsletters

Join our mailing list

Stay updated on news and events


Privacy anc cookie policy

Follow us:

Arvid Nesse
Cluster Manager
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse@offshore-wind.no

Frank Emil Moen
Communication Manager
mob. +47 91 59 17 14
fem@energyinnovation.no