Havvindkonferansen 20. oktober 2020

STED: Radisson Blue Scandinavian – Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Bli med på Havvindkonferanen 2020 og få med dere siste nytt om utviklingen av en næring som forventes å ha større investeringer enn olje- og gass i Nordsjøen allerede etter 2022.

I juni 2020 annonserte olje- og energiminster Tina Bru åpning av opptil 4,5 GW havvind ved henholdsvis Utsira Nord (1,5 GW) og Sørlige Nordsjø Sør II (3 GW). Det åpnes for konsesjonssøknader fra 1. januar 2021. Hør hva minsteren har å si om regjeringens planer for havvind i et norsk hjemmemarked. Det blir også politisk debatt. Og ikke minst – få med deg oppdateringene fra noen av de viktigste næringsaktørene innen havvind!

Grunnet COVID-19 er det et begrenset antall plasser. Ved innføring av ytterligere restriksjoner vil differansen i billettkostander for fysisk oppmøte vs webinar blir refundert.

Billetter:
– Fysisk oppmøte NOK 1900 + mva (begrenset antall plasser)
– Webinar: NOK 700 + mva (lenke til stream sendes på e-post senest dagen før konferansen)

Program Havvindkonferansen 20. oktober 2020

STED: Radisson Blue Scandinavian – Holbergs gate 30, 0166 Oslo

10:00

PERSPEKTIVER

Velkommen – Norwegian Offshore Wind Cluster, Styreleder Gunnar Birkeland
Regjeringens politikk innen havvind – Olje- og Energidepartementet, Olje- og Energiminister Tina Bru
Trender i Europa – DNB Markets – Sjeføkonom Kjersti Haugland
Det grønne skiftet – Eksportkreditt – Director Strategy and Business Development Ivar Slengesol
En energiverden i endring – DNV GL – CEO Remi Eriksen
Norge som ledende havnasjon – Norges Rederiforbund – President Paul-Christian Rieber
SAMTALE

11:15

Pause

11:40

Norge som ledende nasjon innen flytende havvind – trenger vi et hjemmemarked?

Marked offshore wind inkludert flytende – Clarkson Platou – Divisional Director – Offshore Renewables Frederik Colban-Andersen
Financing offshore wind – European Investment Bank – VP Thomas Östros
Industrialisering av flytende havvind – Equinor – Head of Floatind Wind  Sebastian Bringsværd
Havvind – Energi og arbeidsplasser– Aker Offshore Wind – CEO Astrid Skarheim Onsum
Rammebetingelser for komplette verdikjeder – Fred. Olsen Renewables – CEO Anders Bade
SAMTALE

12:40

Lunch

13:30

Hjemmemarked – Virkemidler

Leveransemodeller havvind – Norsk Industri – Prosjektleder Elly Bjerknes
Norske leverandørkjeder – Norwegian Offshore Wind Cluster – Klyngeleder Arvid Nesse
Nordsjøplan – et nytt industrieventyr – Arbeiderpartiet – Espen Barth Eide
Rapport fra Menon – Prosjektleder Even Winje
Politisk debatt – Espen Barth Eide (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Liv Kari Eskeland (H), Terje Halleland (FrP), Sandra Borch (Sp), Ketil Kjenseth (V).

14:55

Pause

15:10

Er det behov for elektrisitet fra havvind?

Havvind til elektrifisering av olje og gass – Rystad Energy – Partner Fredrik Ellekjær
Eksport av elektrisitet fra norsk havvind – NHO – Prosjektleder Ivar Valstad
Elektrifisering – innenlands kraftforbruk – NVE – Avdelingsingeniør – Jarand Hole
Offshore hydrogenproduksjon – Zero – Leder Marius Holm
SAMTALE

16:00

Slutt

Arrangør:

Samarbeidspartnere

Meld deg på nå!

 

Konferansen holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Holbergs gate 30, Oslo

 

Norwegian Offshore Wind Cluster

ARVID NESSE
klyngeleder
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse [at] offshore-wind.no

FRANK EMIL MOEN
klyngeledelse – kommunikasjon
mob. +47 915 917 14
fem [at] energyinnovation.no