Havvindkonferansen 19. oktober 2021

STED: Radisson Blue Scandinavian – Holbergs gate 30, 0166 Oslo

TID: kl. 10.00 - 16.00 (registrering fra kl. 09.00)

Bli med på Havvindkonferanen 2021 og få med dere siste nytt om utviklingen av en næring som forventes å ha større investeringer enn olje- og gass i Nordsjøen allerede etter 2022.

Under årets arrangement så legger vi vekt på sameksistens, miljøkonsekvenser og målsetting for utbygging av havvind i hjemmemarkedet.

Program Havvindkonferansen 19. oktober 2021

STED: Radisson Blue Scandinavian – Holbergs gate 30, 0166 Oslo

10:00

Åpning

 

Sameksistens i havet

Møteleder Frank Emil Moen - Norwegian Offshore Wind Cluster

Er det plass til både fiskeri og havvind - Norges Fiskarlag - Kjell Ingebrigtsen 
Havvind og betydning for skipstrafikk - Kystverket  - Guttorm Tomren, Paul Gustav Nyland 
Sameksistens i det blå - Senter for Hav og Arktis - Jan-Gunnar Winther 
Panelsamtale

11:20

Pause

11:40

Miljøkonsekvenser av havvind

Hva vet vi om havvind og marint liv - Norce - Thomas Dahlgren
Hvordan kartlegge konsekvenser for fugleliv - Spoor - Ask Helseth
Klimaeffekter av havvind - Zero - Sigrun Aasland
Panelsamtale

12:35

Lunch

13:30

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø - Hvordan komme i gang raskt

Møteleder Eli Wærum Rognerud, Innovasjon Norge

Status - prosessen videre - OED - Statssekretær Amund Vik og fagdirektør Kristin Mykja 
Hva kan vi lære av historien - TGS - Ivar Slengesol
Hvordan kan vi komme tidligere i gang - Hjort - Ola Hermansen
Hvorfor hjemmemarked? - Aker Offshore Wind - Geir Ove Karlsen
Har Utsira Nord et større potensiale? - Aabø Powerconsulting - Leon Notkevich

14:25

Pause

14:45

Havvind - Hvor høye mål bør vi ha?

Vi må tenke større - SEB - Bjarne Schilderop
Ambisjoner for havvind i Norge - Hafslund Eco -  Arne Lie-Rasmussen
Nordsjøen som energibasseng
- Equinor - Daniel Rogstad
50 GW havvind i 2050 - Vårgrønn - Olav Hetland
Havvind og havnett - Statnett - Idar Gimmestad
Debatt

16:00

Slutt

Arrangør:

Meld deg på nå!

Konferansen holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Holbergs gate 30, Oslo

 

Norwegian Offshore Wind Cluster

ARVID NESSE
klyngeleder
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse [at] offshore-wind.no

FRANK EMIL MOEN
Development Manager
mob. +47 915 917 14
fem [at] energyinnovation.no