Høring av forslag om åpning av områder for havvind!

Høring av forslag om åpning av områder for havvind!

Høring av forslag om opning av områder for fornybar energi til havs, og forslag til forskrift til havenergilova. Olje- og energidepartmentet har nå åpnet høring av forslag til åpning av områder for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergiloven, og forslag til forskrift til havenergiloven. Høringssvar skal sendes inn gjennom internettløsningen på regjeringen.no Alle er velkomne til å gi...

read more

Makani to Metcentre

Makani LLC today announces a partnership with Shell. Makani will from June 2019 start a test program at Metcentre, Karmøy. Makani is an independent company...

read more
Sign up for our newsletter and other information from Norwegian Offshore Wind Cluster

See previous newsletters

Join our mailing list

Stay updated on news and events


Privacy anc cookie policy

Follow us:

Arvid Nesse
Cluster Manager
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse@offshore-wind.no

Frank Emil Moen
Communication Manager
mob. +47 91 59 17 14
fem@energyinnovation.no