Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag at Norwegian Offshore Wind Cluster er tatt opp i Innovasjon Norges Arena program. Klyngen har en ambisjon om å bli en global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Offshore vind går mot større dyp...