Egersund: Nærmere 100 deltakere deltok tirsdag denne uken på konferansen Havrommet – Havvind og havbruk til havs, gjennom et samarbeid mellom Norwegian Offshore Wind Cluster, Stiim Aqua Cluster, Norsk Industri og Eigersund Næring og Havn. Konferansen belyste hvilke muligheter som åpner seg i disse to, på mange måter overlappende forretningsområdene.

PRESENTASJONENE:
1 Fiskeridirektoratet Egersund 2 områder Havbruk til havs
2 Tveterås Egersund_2020_01_28_Klarer vi å realisere mulighetene innen offshore havbruk og havvind
3 Stiim Aqua Cluster
4 Norwegian Offshore Wind Cluster – Arvid Nesse
5 Aker Solutions – Maritime design og samhandling mellom havvind og oppdrett til havs
6 SINTEF Ocean Offshore Wind Cluster – Sameksistens mellom havvind og annen marin aktivitet
7 Global Maritime Havrommet – Seminar havvind og havbruk til havs
8 NMEC Havbruk og havvind
9 Viewpoint AS – Bluewind AS Hybrid Løsninger
10 Roxel Aqua
11 Akva Group HAVBRUK TIL HAVS
12 Aibel Havrommet 2020

VIDEO VIEWPOINT: