14. oktober 2020 arrangerte vi webinaret Havvind – Påvirkning marint liv, med Bergen Offshore Wind Centre som medarrangør.

Her følger lenke til presentasjonene:

KLIKK PÅ TITTEL FOR PDF AV PRESENTASJONENE:
Velkommen og kort introduksjon / bakteppe.
Frank Emil Moen, Norwegian Offshore Wind Cluster / Energy Innovation – marinbiolog og forfatter av boka «Dyreliv i havet – Norsk marin fauna»
Grunnleggende om havvind.
Astrid Nybø, Stipendiat, Universitetet i Bergen/Bergen Offshore Wind Centre.
Hva vet vi om havinstallasjonenes sin påvirkning på marint liv: Fisk, bunndyr og marine pattedyr.
Thomas G. Dahlgren, forsker på miljø og molekylær økologi, NORCE
Støykilder i havet
Geir Pedersen, Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet 
– Presentasjon av kartlegging gjort av marint liv i områdene foreslått åpnet, inkludert deres høringssvar om hvilke ulike marine hensyn som bør tas.
Henning Wehde, forskningssjef
Equinor
– Erfaringer med havvind, petroleumsvirksomhet og marint liv.
Anne Marit Hansen, prosjektleder flytende havvind
Fiskeridirektoratet
Fiskeriene sin dynamikk og den økende arealkonflikten.
Bård Aarbakke, rådgiver utviklingsseksjonen
Fiskebåt / Fiskarlaget
Kan utbygging av havvind, og en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marint liv gå hånd i hånd?
Gjert E. Dingsør – Ressursforsker.
Ny Energi
Betraktninger fra et utbyggerperspektiv
.
Harald Dirdal, CEO.