Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag at Norwegian Offshore Wind Cluster er tatt opp i Innovasjon Norges Arena program.

Klyngen har en ambisjon om å bli en global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Offshore vind går mot større dyp og flytende løsninger. Her har norske leverandører en overførbar kompetanse som kan benyttes til å bygge opp sterke norske leverandørkjeder.

Se vår pressemelding.

Innovasjon Norges nyhetsmelding