Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag at Norwegian Offshore Wind Cluster er tatt opp i Innovasjon Norges Arena program.

Klyngen har en ambisjon om å bli en global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Offshore vind går mot større dyp og flytende løsninger. Her har norske leverandører en overførbar kompetanse som kan benyttes til å bygge opp sterke norske leverandørkjeder.

Se vår pressemelding.

Innovasjon Norges nyhetsmelding

Sign up for our newsletter and other information from Norwegian Offshore Wind Cluster

See previous newsletters

Join our mailing list

Stay updated on news and events


Privacy anc cookie policy

Follow us:

Arvid Nesse
Cluster Manager
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse@offshore-wind.no

Frank Emil Moen
Communication Manager
mob. +47 91 59 17 14
fem@energyinnovation.no