1. oktober 2020 – Under kyndig veiledning fra Kværner-lærling Arne Linga, startet statsminister Erna Solberg i dag kutteroboten som markerer byggestarten på Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark. Hywind Tampen er et viktig prosjekt for omstillingen av norsk industri. Byggestarten markerte således også startskuddet for fremtidens industriarbeidsplasser i Kværner.

Havvind representerer store muligheter for norsk industri, og vil kunne spille en sentral rolle i omstillingen fra olje og gass til fornybart. Internasjonalt er havvind allerede i ferd med å utgjøre et stort marked, men for at norsk industri skal kunne hevde seg i konkurransen er det avgjørende med et hjemlig marked for å kunne industrialisere løsninger og redusere utbyggingskostnader.

Hywind Tampen er derfor av stor betydning ikke bare for å redusere utslippene av klimagasser, men også for å posisjonere norsk industri for dette voksende markedet og skape fundamentet for fremtidens industriarbeidsplasser.

– Olje- og gassindustrien spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. Kværner har som mål å bidra til bærekraftige løsninger, arbeidsplasser og verdiskaping. Hywind Tampen er et viktig prosjekt for industrialiseringen av flytende havvind, og baner vei for fremtidige offshore vindkraftparker i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

I sommer annonserte Kværner og Aker Solutions en intensjon om å fusjonere selskapene, og vil etter planen bli ett selskap i løpet av november. Det nye selskapet har satt seg ambisiøse mål om å bidra til lavkarbon-produksjon på norsk sokkel og være en bidragsyter til energiomstillingen i samfunnet. Nye Aker Solutions har som ambisjon at selskapet allerede i løpet av 2025 skal ha én tredel av omsetningen innenfor fornybart, og i løpet av 2030 er målet at andelen skal utgjøre hele to tredeler av selskapets omsetning. For å nå dette målet er prosjekter som Hywind Tampen av stor betydning.

– På samme måten som vi møysommelig har bygget en verdensledende norsk leverandørindustri til olje og gass, må vi også bygge en industriell verdikjede innenfor offshore vind. Norsk olje- og gassindustri har forutsetningene for å bli en toneangivende aktør internasjonalt innenfor dette markedet, og Hywind Tampen representerer i så måte en viktig milepæl for å nå dette målet. Vi er svært stolte over å være en del av dette prosjektet, og at vi i tillegg kan bruke vår verdensledende kompetanse på avanserte betongkonstruksjoner for marine prosjekter, sier Løken.

Kontrakten som Kværner signerte med Equinor i oktober i fjor omfatter byggingen av 11 flytende betongskrog til vindmølleturbiner. Oppdraget inkluderer prosjektering, anskaffelse og konstruksjon av betongskrogene. I tillegg er marine operasjoner en del av Kværners oppdrag. Dette inkluderer prosjektledelse, prosjektering, ledelse av anleggene for sammenstilling av komponentene til hver enhet, installasjon av forankringssystem, utslep samt installasjon av vindturbinplattformene på feltet. De marine operasjonene vil bli gjennomført som en underleveranse til hovedkontrakten, utført i 50/50 partnerskap mellom Kværner og DOF Subsea.

Første fase av byggingen av betongskrogene skal gjennomføres ved Kværners verft på Stord. Bunnseksjonene vil deretter bli fraktet til Dommersnes for videre glidestøp og mekanisk utrustning. Siste fase før transport offshore skjer i Gulen, hvor vindturbinene vil bli installert på toppen av betongskrogene.

Prosjektet har en kontraktsverdi på 1,5 milliarder og vil innebære rundt 250 årsverk for Kværner-ansatte. Inkludert ytterligere ringvirkninger for blant annet leverandører og offentlige sektor, vil prosjektet totalt gi rundt 800 årsverk.