UNITECH Offshore og Equinor har inngått avtale om at UNITECH overtar Hywind Demo flytende vindturbin utenfor Karmøy. Turbinen vil få nytt navn og vil benyttes for infrastruktur til forskningsprosjekter, utvikling av ny teknologi og innen opplæring og trening. 

«Når UNITECH Offshore overtar eierskap og drift av turbinen, er det med stolthet og forventninger. Pionerarbeidet som ble til denne historiske vindturbinen skal over i en ny fase og gjøres tilgjengelig for forskning og teknologiutvikling som en del av «Sustainable Energy Ocean Test Facility» og til glede for alle som er opptatt av Sustainable Energy til havs», uttaler UNITECH CEO, Gunnar Birkeland. 

Han forteller at turbinen fra 1. februar 2019 vil få nytt navn; «UNITECH Zefyros by Hywind Technology».


«Vi er glade for at UNITECH nå tar over eierskap og drift av turbinen. Hywind Demo har vært svært viktig for Equinor’s utvikling av flytende havvind siden den kom i drift for 10 år siden. At turbinen fortsatt vil benyttes til innovasjon er verdifullt også for Equinor. Flytende havvind vil bli en betydelig kilde til energi fremover og vi tester også dette i fullskala ved vår flytende havvind-park i Skottland, sier direktør for operasjoner i Nye energiløsninger i Equinor, Beate Myking.  

I 2018 fikk UNITECH med partnere tildelt «Sustainable Energy Norwegian Catapult Center» og «Arena Norwegian Offshore Wind Cluster» status som blir viktige arenaer for utvikling av ny teknologi, lavere kostnader og mindre fotavtrykk. 

Turbinen vil i sin neste fase fylle en viktig rolle som infrastruktur til forsknings- og teknologiprosjekter i Metcentre på Karmøy. Eksempler på anvendelse er; Hub for oppkobling av nye vindturbiner, for utvikling, test og kvalifisering av nye teknologier, samt opplæring og trening. UNITECHs Teknologisenter på Rubbestadneset blir i dette bildet en operasjonssentral og datasenter hvor elever, studenter og eksperter kan dele-, lære- og løse utfordringer.

Som en naturlig ekspansjon og etter mange forespørsler til våre internasjonale kontorer, har UNITECH de siste 4 år divergert mot Fornybare Energisystemer.

En bærekraftig utnyttelse av ressursene i-, under- og over havet krever storstilt utbygging av elektrisk kraft og UNITECH har investert mye i design og produksjon av elektriske distribusjonssystemer tilpasset havet, bl.a. patentsøkte kabler i aluminium basert på ren norsk vannkraft.

«UNITECH har levert robuste og lekkasjefrie subsea distribusjonssystemer i over 30 år og med en HMS track record i toppklasse. Vi har nå konsolidert design, engineering og produksjon i Norge midt i den høyeste tettheten av den beste ekspertisen i verden, i Sunnhordland og Haugalandet mellom Stavanger og Bergen. Her skal vi med lokale partnere etablere en ny stor eksportindustri innen Sustainable Energy for havet, og UNITECH Zefyros vil spille en viktig rolle», sier UNITECHs Styreleder og gründer Bernt Hellesøe.

Daglig leder Arvid Nesse og Equinors styremedlem Nenad Keseric i Metcentre på Karmøy er svært fornøyde med at UNITECH Offshore overtar eierskapet til Hywind Demo, og at turbinen forblir plassert utenfor Karmøy for videre utprøving og demonstrasjon av nye teknologier.

Med UNITECH som ny eier vil turbinen levere strøm til Karmøy tilsvarende 400 husstander hvert år i nye 10 år.

Link pressemelding på vår nettside:

http://www.unitechsubsea.com/2019/01/08/press-release-january-8th-2019/



Ved spørsmål, ta kontakt med:

Prosjektleder, Jennifer Barwick

jennifer.barwick@unitechsubsea.com

eller

CEO, Gunnar Birkeland

gunnar.birkeland@unitechsubsea.com

Sign up for our newsletter and other information from Norwegian Offshore Wind Cluster

See previous newsletters

Join our mailing list

Stay updated on news and events


Privacy anc cookie policy





Follow us:

Arvid Nesse
Cluster Manager
mob. +47 97 59 73 84
arvid.nesse@offshore-wind.no

Frank Emil Moen
Communication Manager
mob. +47 91 59 17 14
fem@energyinnovation.no