Vi søker etter kommunikasjonssjef og forretningsutvikler for Norwegian Offshore Wind Cluster, og prosjektleder for Marin Energi Testsenter.
Norwegian Offshore Wind Cluster har som målsetning å bidra til etablering av verdensledende leverandørkjeder innen flytende havvind. Vi utvikler en sterk leverandørkjede for det globale markedet gjennom å bidra til økt samarbeid og innovasjon. Blant klyngemedlemmene våre finner du store industrielle aktører som allerede ligger i front i satsingen på havvindteknologi. Klyngen har idag over 280 medlemsbedrifter og er i sterk vekst.


 1. KOMMUNIKASJONSSJEF
  Til å lede og drive vårt kommunikasjonsarbeid søker vi nå en operativ kommunikasjonssjef i full stilling. Du vil få ansvar for klyngens interne og eksterne kommunikasjon, og bidra til å skape økt interesse og oppmerksomhet rundt havvind. Videre vil du også arbeide bredt med kommunikasjon i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og samfunn. Arbeidssted ved et av våre kontorer i; Egersund (Egersund Energy Hub), Stavanger, Oslo eller Haugesund.

  Link til stillingsannonse finner du her.


 2. FORRETNINGSUTVIKLER
  Som vår nye forretningsutvikler vil du samarbeide tett med våre medlemsbedrifter for å identifisere og utvikle kommersielle prosjekter innenfor havvind. Gjennom utstrakt nettverksbygging og utviklede samarbeidsrelasjoner sørger du for å koble riktige mennesker og miljøer både blant industrien, FoU-miljøer, offentlige myndigheter og kapitalmiljøer.

  Du har god teknologisk og kommersiell forståelse. Gjennom god kunnskap omkring markeds- og teknologiutvikling, opptrer du som en reell samarbeidspartner og rådgiver for våre medlemsbedrifter. På den måten bidrar du til at nye prosjekter ser dagens lys og blir kommersialisert.
  Vi ønsker med dette å styrke vår tilstedeværelse i Oslo, og arbeidssted for denne stillingen vil være Oslo / Viken.

  Link til stillingsannonse finner du her.


 3. PROSJEKTLEDER METCENTRE
  Gjennom vårt testsenter METCentre, er vi vertskap for verdensledende innovasjon og utvikling blant annet gjennom Hywind, Google X Makani, Tetraspar, Flagship og SeaTwirl. I årene som kommer venter vi mange flere spennende nye teknologiprosjekter.

  Som vår nye prosjektleder ved METCentre vil du bidra til å øke klyngens kapasitet på prosjektgjennomføring av nye og potensielle havvindprosjekter. Dette gjør du gjennom utstrakt kommunikasjon med partnere og de mange interessentene, og ved å bidra til koordineringen av aktivitetene som kreves for å få realisert nye testprosjekter. Utredninger, myndighetskontakt, tilrettelegging av infrastruktur og godkjenninger er alle sentrale arbeidsoppgaver.
  Arbeidssted: Haugesund.

  Link til stillingsannonse finner du her.


Nysgjerrig? Se stillingsannonser for mer info. Ta gjerne en uforpliktende samtale om stillingene med rådgivere i Human: Odd Arild Sævik, på mob 450 21 995, eller Arne Dalehaug, på mob 957 86 454.