Vi er i rask vekst og lyser ut tre stillinger!

Vi søker etter kommunikasjonssjef og forretningsutvikler for Norwegian Offshore Wind Cluster, og prosjektleder for Marin Energi Testsenter.
Norwegian Offshore Wind Cluster har som målsetning å bidra til etablering av verdensledende leverandørkjeder innen flytende havvind. Vi utvikler en sterk leverandørkjede for det globale markedet gjennom å bidra til økt samarbeid og innovasjon. Blant klyngemedlemmene våre finner du store industrielle aktører som allerede ligger i front i satsingen på havvindteknologi. Klyngen har idag over 280 medlemsbedrifter og er i sterk vekst.


 1. KOMMUNIKASJONSSJEF
  Til å lede og drive vårt kommunikasjonsarbeid søker vi nå en operativ kommunikasjonssjef i full stilling. Du vil få ansvar for klyngens interne og eksterne kommunikasjon, og bidra til å skape økt interesse og oppmerksomhet rundt havvind. Videre vil du også arbeide bredt med kommunikasjon i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og samfunn. Arbeidssted ved et av våre kontorer i; Egersund (Egersund Energy Hub), Stavanger, Oslo eller Haugesund.

  Link til stillingsannonse finner du her.


 2. FORRETNINGSUTVIKLER
  Som vår nye forretningsutvikler vil du samarbeide tett med våre medlemsbedrifter for å identifisere og utvikle kommersielle prosjekter innenfor havvind. Gjennom utstrakt nettverksbygging og utviklede samarbeidsrelasjoner sørger du for å koble riktige mennesker og miljøer både blant industrien, FoU-miljøer, offentlige myndigheter og kapitalmiljøer.

  Du har god teknologisk og kommersiell forståelse. Gjennom god kunnskap omkring markeds- og teknologiutvikling, opptrer du som en reell samarbeidspartner og rådgiver for våre medlemsbedrifter. På den måten bidrar du til at nye prosjekter ser dagens lys og blir kommersialisert.
  Vi ønsker med dette å styrke vår tilstedeværelse i Oslo, og arbeidssted for denne stillingen vil være Oslo / Viken.

  Link til stillingsannonse finner du her.


 3. PROSJEKTLEDER METCENTRE
  Gjennom vårt testsenter METCentre, er vi vertskap for verdensledende innovasjon og utvikling blant annet gjennom Hywind, Google X Makani, Tetraspar, Flagship og SeaTwirl. I årene som kommer venter vi mange flere spennende nye teknologiprosjekter.

  Som vår nye prosjektleder ved METCentre vil du bidra til å øke klyngens kapasitet på prosjektgjennomføring av nye og potensielle havvindprosjekter. Dette gjør du gjennom utstrakt kommunikasjon med partnere og de mange interessentene, og ved å bidra til koordineringen av aktivitetene som kreves for å få realisert nye testprosjekter. Utredninger, myndighetskontakt, tilrettelegging av infrastruktur og godkjenninger er alle sentrale arbeidsoppgaver.
  Arbeidssted: Haugesund.

  Link til stillingsannonse finner du her.


Nysgjerrig? Se stillingsannonser for mer info. Ta gjerne en uforpliktende samtale om stillingene med rådgivere i Human: Odd Arild Sævik, på mob 450 21 995, eller Arne Dalehaug, på mob 957 86 454.

We are now an Arena Pro cluster!

We are now an Arena Pro cluster!

Norwegian Offshore Wind Cluster has been upgraded to a higher level in Innovation Norway's cluster program. This is great news for Norwegian companies in offshore wind. -This promotion is a very strong signal that Norway is both investing and believing in offshore...

PRESS RELEASE – CLUSTER TO CLUSTER MOU

PRESS RELEASE – CLUSTER TO CLUSTER MOU

It is a pleasure to announce that Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC) located in Norway, signs a Memorandum of Understanding (MOU) with the local maritime cluster of The Canary Islands, Cluster Maritimo de Canarias, which is located in Las Palmas de Gran Canaria,...