We are expanding our offshore wind team

01.04.2022

Norwegian Offshore Wind Cluster is looking for a new Innovation Manager and a Business Developer. Read more about the positions below (In Norwegian only).

INNOVATION MANAGER

 

Norsk havvindbransje er i voldsom vekst. Vi i Norwegian Offshore Wind Cluster jobber for at bedrifter innenfor havvindindustrien skal lykkes både hjemme i Norge og i det globale markedet. I fjor doblet vi medlemsantallet vårt, og klyngen har fått en sentral posisjon opp mot myndigheter, beslutningstagere og internasjonale partnere. Nå søker vi etter en Innovasjonsleder som skal jobbe for å utvikle innovasjonsprosjekter innen havvind.

Å skape innovasjon er et av våre tre strategiske satsingsområder. Norwegian Offshore Wind Cluster har som visjon å etablere verdensledende leverandørkjeder innen flytende havvind. Blant klyngemedlemmene våre finner du industrielle aktører som allerede ligger i front i satsingen på havvindteknologi.

Som vår nye Innovasjonsleder vil du samarbeide tett med våre medlemsbedrifter. Gjennom utstrakt nettverksbygging skal du sørge for å koble riktige mennesker og miljøer både blant industrien, FoU-miljøer, offentlige myndigheter og kapitalmiljøer.

Du har god teknologisk og kommersiell forståelse. Kompetansen din omkring markeds- og teknologiutvikling gjør at du opptrer som en trygg samarbeidspartner og rådgiver for våre medlemsbedrifter. På den måten bidrar du til at nye prosjekter ser dagens lys og blir kommersialisert.

 Du blir en del av et lite og dynamisk miljø hvor det forventes at du både kan arbeide på et operativt og strategisk nivå.

INNOVATION MANAGER

Vil du bidra til å skape nye teknologiske løsninger for et nytt norsk industrieventyr?

 

FORRETNINGSUTVIKLER (BUSINESS DEVELOPER)

 

Norsk havvindbransje er i voldsom vekst. Vi i Norwegian Offshore Wind Cluster jobber for at bedrifter innenfor havvindindustrien skal lykkes både hjemme i Norge og i det globale markedet. I fjor doblet vi medlemsantallet vårt, og klyngen har fått en sentral posisjon opp mot myndigheter, beslutningstagere og internasjonale partnere. Nå søker vi etter en forretningsutvikler som sammen med medlemsbedriftene våre skal jobbe strategisk for å etablere et hjemmemarked for havvind.

Hjemmemarkedet er et av våre strategiske satsingsområder. I tillegg skal vi bidra til innovasjon og drive målrettet eksportutvikling. Vår visjon er å etablere verdensledende leverandørkjeder innen flytende havvind.

Blant medlemmene våre finner du energiselskaper og leverandørbedrifter som ønsker å drive markedet for havvind fremover. Som vår forretningsutvikler vil du jobbe med å styrke samarbeidet mellom energiselskapene og vindparkutviklere i Norge. Samtidig jobber vi i klyngen strategisk mot de viktigste eksportmarkedene, og det vil også bli en del av dine arbeidsoppgaver. 

Du har solid teknologisk og kommersiell kompetanse. I tillegg har du god forståelse for utvikling av riktige rammevilkår for industrien.

Du blir en del av et lite og dynamisk miljø hvor vi forventer at du både kan arbeide på et operativt og strategisk nivå.

.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Vil du bidra til å skape nye forretningsmuligheter for et nytt norsk industrieventyr?

 

Related articles

Tetra Spar is connected to the grid